ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฝ่ายบริหาร คณะครูและเพื่อนๆนักเรียนขอแสดงความยินดี  นางสาวชมพูนุช  ธนามาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาค ในระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอให้มุ่งหมั่นตั้งใจศึกษา และนำความสำเร็จไปสู้ครอบครัวตลอดไป
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,07:44   อ่าน 6 ครั้ง