ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฝ่ายบริหาร คณะครูและเพื่อนๆนักเรียนขอแสดงความยินดี  นางสาวนูตรียา ปาเต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาค ในระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอให้มุ่งหมั่นตั้งใจศึกษา และนำความสำเร็จไปสู้ครอบครัวตลอดไป
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,08:52   อ่าน 8 ครั้ง