ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ฝ่ายบริหาร คณะครูและเพื่อนๆนักเรียนขอแสดงความยินดี  นางสาวนภาดา รัตนอุไร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ในระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ขอให้มุ่งหมั่นตั้งใจศึกษา และนำความสำเร็จไปสู้ครอบครัวตลอดไป
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,08:12   อ่าน 8 ครั้ง