ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
ฝ่ายบริหาร คณะครูและเพื่อนๆนักเรียนขอแสดงความยินดี นางสาวณติกานต์  เหรียญนุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในระดับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ขอให้มุ่งหมั่นตั้งใจศึกษา และนำความสำเร็จไปสู้ครอบครัวตลอดไป
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,08:41   อ่าน 11 ครั้ง