ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 เวลา 08.00 น ผู้รับใบอนุญาติ ให้การตอนรับ ท่าน สว.อนุมัติ อาหมัด รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ มาเป็นประธาน การประชุมสัมนา​อิหม่ำประปี2564​ ครั้งที่​ 1​
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาลัยฟาฏอนี
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขตตรั
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาลัยฟาฏอนี
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาลัยฟาฏอนี
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
แสดงความยินดีสำหรับนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาลัยฟาฏอนี
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64