ภาพกิจกรรม
วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2564 " กีฬาสีโรงเรียนร่วมกับชุมชน"
วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2564 " กีฬาสีโรงเรียนร่วมกับชุมชน"
วันนี้~ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง/รองประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ15 จังหวัดภาคใต้/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง/ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักจุฬาราชมนตรี/คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์สำนักจุฬาราชมนตรี/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิกล่าวขอบคุณคณะครูบุคลากร นักเรียน ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิ/คณะครูหน่วยสอบที่ 24 จังหวัดพัทลุงสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์/คณะครูร.ร.บ้านนาบอนอิสลามศึกษามูลนิธิ/ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต.หนองธงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิประจำปีการศึกษา 2563 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้อัลลอฮ์ ซ.บ.ทรงตอบแทนความดีแก่พวกเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเทอญ อามีน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,08:42   อ่าน 2 ครั้ง