ภาพกิจกรรม
วันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 ครอบครัว/คณะครู/บุคลากรและนร.ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิร่วมถ่ายรูปและแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิ
วันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 ครอบครัว/คณะครู/บุคลากรและนร.ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิร่วมถ่ายรูปและแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิ/ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง/รองประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ15จังหวัดภาคใต้/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง/ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักจุฬาราชมนตรี/คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์สำนักจุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเกี่ยวกับงานบริหารองค์กรมุสลิมในจังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,08:20   อ่าน 5 ครั้ง