ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา13:00น.ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรและคณะ โดยมีท่านวิสูตร ออสันตินุดสกุล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงนำทางมาสำนักงานบ้านประธาน ณ โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ บ้านเขาจันทร์ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา13:00น. ท่านอิหม่ามฮัจยีพิษณุ ศรีสอาด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร ท่านอิหม่ามฮัจยีฮาโรล แสงศรี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ท่านฮัจยีสว่าง โดยเจริญ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ท่านฮัจยียูซบ แสงศรี กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ท่านฮัจยีเรืองเดช เลาหนับ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและท่านฮัจยีปรีชา มูฮำหมัด เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมีท่านวิสูตร ออสันตินุดสกุล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงนำทางมาสำนักงานบ้านประธาน ณ โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ บ้านเขาจันทร์ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อเยืยมเยืยนและพบปะ ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง รองประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ รองประธานฝ่ายกิจการเด็ก เยาวชน สตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,09:00   อ่าน 57 ครั้ง