คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน
ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้อำนวยการ

นายมูญาฮีด อิสัน
ผู้จัดการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการ

นางบูหลัน อิสัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ