รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ
130 หมู่ 6 บ้านเขาจันทร์   ตำบลหนองธง  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 93170
เบอร์โทรศัพท์ 074-610-673


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :